پایتخت کوچک زیتون ایران


رودبار، منجیل، لوشان

پایتخت کوچک زیتون ایران

 

مدیترانه کوچک ایران بر دامنه کوه های البرز و تالش، در امتداد سپید رود و در احاطه زیتون زارهای سبز در ۷۶ کیلومتری جنوب رشت قرار گرفته است. رودبار، منجیل و لوشان را این بار نه بعنوان شهرهای بین راهی، بلکه بعنوان مقاصدی با دیدنی های بسیار ببینید.

 

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …