از شهر سوخته تا موزه ملیمیراث فرهنگی در هفته ای که گذشت


از شهر سوخته تا موزه ملی

این هفته هم میراث فرهنگی هفته‌ای پر فراز و نشیب را پشت سر گذاشت. مدیر دفتر ثبت جهانی سازمان میراث فرهنگی خبر داد که قرار است، پرونده ثبت جهانی شهر سوخته آماده شود و در ارگ آزادی بار دیگر حکم مدیران جدید سازمان میراث فرهنگی اعلام شد. محمدرضا کارگر، رییس کل امور موزه‌ها و مهناز گرجی رییس موزه ملی شد.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …