ساخت جاده مرزي در اسرع وقت متوقف شود

گزارش ایرانگرد نیوز، معصومه ابتکار در اين نامه با بيان اينکه احداث جاده مرزي در حوزه استحفاظي خراسان شمالي در منطقه حفاظت شده گلول و سراني (مرز مشترک با کشور ترکمنستان) در جهت اجراي طرح کنترل و انسداد مرزهاي شرقي کشور بدون کسب مجوز از سازمان متبوع در منطقه حفاظت شده گلول و سراني در حال انجام است، عنوان داشت: منطقه موصوف به عنوان يکي از ارزشمندترين زيستگاههاي طبيعي کشور و به عنوان رويشگاه گونه ارزشمند گياهي ارس مطرح است.

وي خطاب به احمدي مقدم گفت: اقدامات اخير موجبات تخريب وسيع اراضي جنگلي را ايجاد کرده است و از آنجاييکه ورود و اجراي طرحهاي راهسازي بر مناطق حفاظت شده تابع قوانين و مقررات خاص است، لازم است ترتيبي اتخاذ فرماييد تا در اسرع وقت دستور توقف عمليات از طريق فرماندهي هنگ مرزي به مجريان طرح ابلاغ گردد.
 

Check Also

کرونا دلفین های صورتی را بازگرداند

کاهش سر و صدا، آرامش آب و بهبود شرایط برای جانوران، ظاهرا باعث شده که …