آن شوت هدیه این پروانه بود


عکسها از رضا سعیدی پور. سایت گل. لحظه ای که در گرماگرم بازی دیروز استقلال- بوریرام در لیگ قهرمانا آسیا آندو تیموریان از میان چمن پروانه ای را با وسواس نجات داده و به بیرون زمین منتقل می کند.
:: دانلود فایل ضمیمه ()
آندوآندوآندو


Check Also

کرونا دلفین های صورتی را بازگرداند

کاهش سر و صدا، آرامش آب و بهبود شرایط برای جانوران، ظاهرا باعث شده که …