دولت برای اجرای کنسرت های موسیقی ممانعت ایجاد نکنددر نشست خبری گروه هم آوایان مطرح شد؛


دولت برای اجرای کنسرت های موسیقی ممانعت ایجاد نکند

اگرچه از گروه هم‌آوایان دیروز (دهه ۶۰ و ۷۰ شمسی)، تنها ‘حسین علیزاده’درگروه باقی مانداما، امروز ‘هم آوایان’ با ترکیبی جدید قرار است از ۱۱ مهرماه در شهرهای تهران، شیراز، آمل، کرمانشاه ، رشت و تبریز کنسرت برگزار کند. ‘محمدمعتمدی’ خواننده مستقل گروه می‌گوید که حضور درگروه هم‌آوایان و همکاری با حسین علیزاده را برای کسب تجربه بیشتر مغتنم می‌شمارد و در عین حال می گوید بعد از اتمام این کنسرت ها در آبان ماه به تور سفرهای اروپایی می رود و در صورت تمدید کنسرت نمی تواند در گروه هم آوایان باشد.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …