برای تکمیل راه آهن قزوین ـ رشت ۸ هزار میلیارد ریال نیاز استمعاون وزیر راه و شهرسازی:


برای تکمیل راه آهن قزوین ـ رشت ۸ هزار میلیارد ریال نیاز است

معاون وزیر راه و شهرسازی در بازدید صبح امروز در بازدید از راه آهن قزوین- رشت گفت: «تا کنون ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال در این پروژه هزینه شده و برای تکمیل آن حدود ۸ هزار میلیارد ریال نیاز است.»

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …