رونق بازارتوریسم اروپا به یمن گردشگران خاورمیانه
رونق بازارتوریسم اروپا به یمن گردشگران خاورمیانه

درشرایط بحران اقتصادی، رشد روند جذب گردشگران از منطقه خاورمیانه به مقصدهای برتر گردشگری در اروپا، بازار گردشگری دراین منطقه همچنان پررونق مانده است.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …