سید محمد مجابی به سازمان حفاظت محیط زیست برگشتبا حکم معاون رئیس جمهور؛


سید محمد مجابی به سازمان حفاظت محیط زیست برگشت

معصومه ابتکار، معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست در حکمی، سید محمد مجابی را به سمت معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس این سازمان منصوب کرد .

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …