یکپارچگی صنفی عاملی برای جلوگیری از دخالتهای غیر مسئولانه

اتحادیه

در این مراسم ابتدا “مصطفی محمودی” دبیراتحادیه ضمن خوشامد گویی به حاضران گزارشی را از عملکرد سال 91 دبیرخانه این تشکل صنفی به حاضران ارائه و برنامه های سال 92 دبیرخانه را نیز تشریح کرد.

 در ادامه وی با اشاره به وضعیت کلی شبکه سینمای خانگی گفت:« متاسفانه به دلیل بی تدبیری و سوء مدیریتهای موجود در ساختار جدید سازمان سینمایی و بی توجهی به جایگاه والای صنف و فعالیتهای جمعی که نمود آن پیشتر نیز در مساله خانه سینما دیده شد، نوعی بی نظمی خاص بر وضعیت کلی شبکه سینمای خانگی حاکم شده که نتیجه اش نیز رکود فعالیت دست اندرکاران شبکه و کم تحرکی و عدم شادابی سینمای خانگی شده است.»
دبیر اتحادیه با اشاره به تغییر و تحولات اخیر در موسسه رسانه های تصویری گفت: « یکی از عوامل اصلی نفاق و تفرقه در شبکه سینمای خانگی که از سوی سازمان سینمایی نیز حمایت می شد و داعیه راه اندازی تشکیلات موهومی به نام اتحادیه 2 را داشته و تصور می کرد که دست اندرکاران شریف شبکه سینمای خانگی نیز قابلیت تفرق و تشکیل صنف جدید را دارند با انبوهی از ابهامات کاری در موسسه تحت مدیریتش سایه سنگین خود را از سینمای خانگی برچید.»
وی ادامه داد:«امیدواریم در آینده بسیار نزدیک و قبل از تغییر و تحولات در بدنه دولت، سایر دست اندرکارانی که در سازمان سینمایی به اشکال آگاهانه یا نا آگاهانه در این مدت تیشه به ریشه شبکه سینمای خانگی زده و رمق بخش خصوصی را برای ادامه فعالیت در این عرصه از ایشان گرفته اند سایه خود را از روی شبکه سینمای خانگی کم کرده و بساطشان را در جای دیگری پهن کنند.»
پس از سخنان دبیر اتحادیه گزارش مالی سالانه اتحادیه قرائت و بودجه سال 92 این تشکل صنفی نیز به تصویب حاضران رسید. پس از آن دکتر حمیدرضا نوروزی رییس اتحادیه شرکتهای ویدئو رسانه (سینمای خانگی) ایران ضمن ارائه گزارشی از عملکرد سالانه هیات مدیره در سال 91 و تشریح برنامه های سال 92 به وضعیت فعلی ارتباط اتحادیه با سازمان سینمایی اشاره کرد و گفت: «متاسفانه دخالتهای ناصحیح و فراقانونی سازمان سینمایی در بخشهای مختلف روند اجرایی شبکه سینمای خانگی روز به روز در حال افزایش است.»
نوروزی تصریح کرد:« تاکنون به دلیل مصالح کلی کشور و وضعیت خاصی که به ویژه در بخش فرهنگ و هنر حاکم شده صبر پیشه کرده ایم اما ظاهرا خویشتنداری دست اندرکاران بخش خصوصی شبکه سینمای خانگی از سوی مسئولان سازمان سینمایی به اشتباه نعبیر شده ،لذا با توجه به اعتراضات و نگرانی های زیاد موسسات ویدئورسانه و پخش، و از آنجایی که این اقدامات تیشه زدن بر ریشه نمایش خانگی است، بنا داریم از این پس مسئولان محترم یاد شده را از اشتباه خارج کنیم.»
این گزارش حاکی است، نوروزی در ادامه سخنانش با تاکید بر ادامه انسجام و یکپارچگی صنف و ضمن ارج نهادن به بخش اعظمی از موسسات عضو اتحادیه که به وحدت و همدلی صنفی احترام گذاشته و بر آن پایبند بوده اند، استحکام صنفی را عامل مهمی برای جلوگیری از گسترش دخالتهای غیر مسئولانه و فراقانونی تعدادی از مدیران سازمان سینمایی دانست و تاکید کرد: «اتحادیه بیش از اجازه این گونه دخالت ها را به مسئولان مذکور نخواهد داد و با تمام توانمان برای استیفای حقوق قانونی صنف تلاش خواهیم کرد.»
وی از تلاش هیات مدیره اتحادیه برای پیگیری مطالبات قانونی صنف که از سوی سازمان سینمایی سلب شده اشاره کرد و افزود:« از تمام ظرفیت های قانونی خود برای باز پس گیری آنچه که متعلق به صنف بوده و با بی درایتی سازمان سینمایی از صنف سلب و موجب هرج و مرج و بی نظمی در شبکه سینمای خانگی شده و روند عادی و روبه رشد فعالیت بخش خصوصی در شبکه سنیمای خانگی کشور را مختل ساخته استفاده خواهیم کرد.»
بر پایه این گزارش در پایان مجمع عمومی سالانه اتحادیه، رای گیری برای انتخاب بازرسان سال 92 به عمل آمد که در پایان آقایان: حمیدرضا ریاحی دهکردی و اکبر صادقی به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل تا پایان سال 92 انتخاب شدند.

همچنین در پایان رای گیری ترمیمی اعضای هیات مدیره نیز آقایان: حسن داها و محمد سعید قائنی نجفی نیز به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره این تشکل صنفی انتخاب شدند

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …