کلید دولت یازدهم برای بازگرداندن پروازهای خارجی به ایران



مروری بر لغو پروازهای خارجی از تهران


کلید دولت یازدهم برای بازگرداندن پروازهای خارجی به ایران

بهسازی وضعیت و شرایط صنعت هوانوردی ایران تبدیل به کابوس شده. سخت است پس از ۷ دهه حضور فعال در صنعت هوانوردی دنیا امروز به راحتی بپذیریم که جزء کمترین‌ها هم نیستیم. همه چشم امیدها به دولت یازدهم است.آیا اعتبار صنعت هوایی ایران باز می گردد؟ یک کارشناس صنعت حمل و نقل هوایی می‌گوید: باید ارتباط بین‌الملل را توسعه بخشیم تا شاهد ارتقای صنعت هوانوردی باشیم.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …