«آموزش کیفی» مهمترین پیام یونسکو در روز جهانی صلح
«آموزش کیفی» مهمترین پیام یونسکو در روز جهانی صلح

ایرینا بوکووا ، مدیرکل یونسکو به مناسبت روز جهانی صلح، ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۳ بیانیه داد. این پیام که توسط دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو خوانده شد به نقش اساسی آموزش کیفی تحت عنوان نیرو محرکه تحقق آزادی و بردباری تاکید شد.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …