فوریت تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری رای نیاوردادامه کار محمد علی نجفی به عنوان معاون رئیس جمهور؛


فوریت تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری رای نیاورد

چند هفته پس از این که معاون رئیس جمهور مخالفتش با وزارتخانه شدن سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را اعلام کرد، امروز یک فوریت طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به رای گذاشته شد، اما نتوانست رای لازم را به دست آورد و قرار شد موضوع بصورت عادی اعلام وصول شود

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …