فوریت تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری رای نیاوردادامه کار محمد علی نجفی به عنوان معاون رئیس جمهور؛


فوریت تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری رای نیاورد

چند هفته پس از این که معاون رئیس جمهور مخالفتش با وزارتخانه شدن سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را اعلام کرد، امروز یک فوریت طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به رای گذاشته شد، اما نتوانست رای لازم را به دست آورد و قرار شد موضوع بصورت عادی اعلام وصول شود

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …