تاسیسات گردشگری مشمول تعرفه صنایع شدندمعاون گردشگری کشور:


تاسیسات گردشگری مشمول تعرفه صنایع شدند

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی از تصویب مصوبه جدید هیات دولت مبنی بر بهره مندی تاسیسات گردشگری کشور از تعرفه ها و قوانین بخش صنایع خبر داد.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …