دست‌بالای چمران در رقابت با مسجدجامعی


انتخاب رئیس شورای عالی استان‌ها در راه است

دست‌بالای چمران در رقابت با مسجدجامعی

هنوز یک ماه هم از رقابت سنگین و نزدیک احمد مسجدجامعی و مهدی چمران نگذشته اما آنها یک بار دیگر برای رویارویی این‌بار سنگین‌تری آماده می‌شوند. شورای عالی استان‌ها تا چند روز دیگر تشکیل

می‌شود و استان تهران هم باید نماینده خود را معرفی کند. نماینده تهران اغلب به عنوان رئیس شورای عالی استان‌ّها انتخاب می‌شود و همین موضوع اهمیت انتخاب این نماینده را افزایش می‌دهد.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …