«مالیخولیای محبوب من» در کارگاه نمایش بارانروی صحنه رفتن «مالیخولیای محبوب من» به نفع کودکان هموفیلی


«مالیخولیای محبوب من» در کارگاه نمایش باران

«مالیخولیای محبوب من» کاری مشترکی از بهاره رهنما، عاطفه جعفری و سمیه فراهانی در روز سه شنبه ۲ مهر به نفع کودکان هموفیلی به روی صحنه می رود.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …