۳۳ هزار میلیارد ریال صرفه جویی مصرف سوخت در حوزه ریلی


مدیر عامل راه آهن عنوان کرد:

۳۳ هزار میلیارد ریال صرفه جویی مصرف سوخت در حوزه ریلی

مدیر عامل راه آهن با اعلام اینکه سالیانه حداقل ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان صرفه جویی در حوزه مصرف سوخت توسط راه آهن انجام می شود گفت: با نمایان کردن بحث صرفه جویی در حوزه ریلی ،راه آهن می تواند نقش محوری در توسعه اقتصادی کشور داشته باشد.

 

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …