همکاری کتابخانه ملی ایران در ثبت آثار کاخ موزه گلستان در حافظه جهانی


همکاری کتابخانه ملی ایران در ثبت آثار کاخ موزه گلستان در حافظه جهانی

در دیدار دکتر اسحق صلاحی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی و خانم پروین ثقه الاسلام رئیس کاخ موزه گلستان بر همکاری طرفین در ثبت آثار در حافظه جهانی یونسکو تاکید شد.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …