همکاری کتابخانه ملی ایران در ثبت آثار کاخ موزه گلستان در حافظه جهانی


همکاری کتابخانه ملی ایران در ثبت آثار کاخ موزه گلستان در حافظه جهانی

در دیدار دکتر اسحق صلاحی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی و خانم پروین ثقه الاسلام رئیس کاخ موزه گلستان بر همکاری طرفین در ثبت آثار در حافظه جهانی یونسکو تاکید شد.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …