سرپرست اداره کل میراث فرهنگی 5 استان منصوب شدند

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی 5 استان منصوب شدند

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استانهای کرمان،مرکزی،بوشهر،کهگیلویه و بویراحمد و سمنان با صدور احکام جداگانه از سوی معاون توسعه مدیریت این سازمان منصوب شدند.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری سمیع الله حسینی مکارم با صدور احکام جداگانه “محسن موحدی” را به عنوان سرپرست اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان کرمان، محسن رحمتی به عنوان سرپرست اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی، نصرالله ابراهیمی به عنوان سرپرست اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر، رحیم دادی نژاد به عنوان سرپرست اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد و محمد طاهریان را به عنوان سرپرست اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان سمنان منصوب کرد.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …