کشف مقبره باستانی از یک نخست وزیر زن درچین باستان


کشف مقبره باستانی از یک نخست وزیر زن درچین باستان

یک مقبره تاریخی متعلق به یک سیاستمدار زن درچین که محبوبیت زیادی دارد، حکایت از آن دارد که آثار مرتبط با این زن که از نظر قدرت فرمانروایی در حد نخست وزیر بوده ، توسط دولت‎های چینی عمدا تخریب و غارت شده است.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …