ایرانگرد نیوز

انتشار “راپسودی بختياری” با همراهی اركستر فيلارمونيك و اپرای ارمنستان

به گزارش ایرانگرد نیوز، این اثر كه در آمفی تئاتر خانه آهنگسازان ارمنستان و به خوانندگی پروین عالی پور و همخوانی كوروش اسدپور ضبط شده، شامل مقام “شیرعلی مردان” است كه بر اساس اشعاری از روشن سلیمانی ساخته شده است.

 
در این اثر برخی بخش ها توسط اردشیر صالح پور دكلمه شده و آواز بخش پایانی نیز برعهده رضا صالحی بوده است.

 
پیمان سلطانی در كارنامه این اثر آورده است: در “راپسودی بختیاری” علی مردان خان بهانه ای برای بیان حسی من شد و این احساس به همراه خود روایتگر نوعی رها شدگی و احترامی همراه با افتادگی است كه بی دریغ به علی مردان و تمام مبارزان آزادی خواه پیروز جهان نثار می شود.

 
اردشیر صالح پور نیز در یادداشت خود در كارنامه “راپسودی بختیاری” نوشته است: مرگ مظلومانه علی مردان خان بختیاری به جان سازها و نواها و نغمات حماسی ایل سپرده شد و اشعار زیادی در سوگ او برجان كلمات افتاد. آهنگ حماسی برای او یكی از سرودهای شاخص و ممتاز موسیقی بختیاری است كه در سال 45 برای نخستین بار توسط پروین عالی پور به شكل صفحه گرامافون در اهواز به همراه ساز و دهل محلی با همان لحن و اصالت خوانده شد كه بسیار مورد توجه قرار گرفت.

 

خروج از نسخه موبایل