افزایش دوبرابری سهم مالزی از بازار توریسم سلامت


افزایش دوبرابری سهم مالزی از بازار توریسم سلامت

مالزی امسال درانتظار ۷۰۰هزار گردشگر درمانی و ۶۳۰ میلیون ریگنیت درآمد بیشتر است.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …