افزایش دوبرابری سهم مالزی از بازار توریسم سلامت


افزایش دوبرابری سهم مالزی از بازار توریسم سلامت

مالزی امسال درانتظار ۷۰۰هزار گردشگر درمانی و ۶۳۰ میلیون ریگنیت درآمد بیشتر است.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …