گردشگران، سفرای صلح جهانی


گردشگران، سفرای صلح جهانی

صلح، امنیت و توسعه گردشگری عناصری جداناپذیر از یکدیگرند. تاکید رییس جمهور بر گزینه‌هایی مانند ‘صلح در دسترس است’ و سوق دادن جهانیان به سوی اندیشیدن به ‘ائتلاف برای صلح پایدار’ تلنگری است بر توجه بیشتر به توسعه صنعت گردشگری. گردشگرانی که از آن به عنوان سفرای فرهنگی یا به نوعی سفرای صلح می‌توان نام برد.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …