گردشگران، سفرای صلح جهانی


گردشگران، سفرای صلح جهانی

صلح، امنیت و توسعه گردشگری عناصری جداناپذیر از یکدیگرند. تاکید رییس جمهور بر گزینه‌هایی مانند ‘صلح در دسترس است’ و سوق دادن جهانیان به سوی اندیشیدن به ‘ائتلاف برای صلح پایدار’ تلنگری است بر توجه بیشتر به توسعه صنعت گردشگری. گردشگرانی که از آن به عنوان سفرای فرهنگی یا به نوعی سفرای صلح می‌توان نام برد.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …