حفظ گياهان بوسيله زيست فناوري

مدير کل دفتر موزه‌هاي تاريخ طبيعي و ذخاير ژنتيکي سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به کاربردهاي زيست فناوري براي حفاظت از گونه‌هاي گياهي گفت: مطالعه چندين گونه گياهي در معرض خطر انقراض، با موفقيت انجام شده است.”شهاب الدين منتظمي” با بيان اينکه حفاظت از تنوع زيستي از اولويت‌هاي اصلي سازمان حفاظت محيط زيست محسوب مي‌شود، گفت: در کشورهاي در حال توسعه، حفاظت از زيستگاه همراه با توسعه پايدار اصليترين روش حفاظت است.

وي ادامه داد: در دو دهه گذشته با استفاده از روش‌هاي نوين از قبيل زيست فناوري در زمينه‌هاي مختلف از جمله حفاظت و احياء گونه‌هاي در معرض تهديد فراهم شده است.

منتظمي، به کاربردهاي زيست فناوري در زمينه حفظ، نگهداري و بهره برداري مناسب از ذخاير ژنتيکي به روش کشت بافت که داراي پتانسيل بسيار بالايي براي حفظ ژرم پلاسم است، اشاره کرد و گفت: در کشور ايران نيز اقدامات موثري در جهت احياي گونه‌ها به ويژه گونه‌هاي دارويي انجام شده است.

به گزارش ابرانگرد نیوز، مدير کل دفتر موزه‌هاي تاريخ طبيعي و ذخاير ژنتيکي سازمان حفاظت محيط زيست با اعلام اينکه استفاده از زيست فناوري در دفتر موزه تاريخ طبيعي و ذخاير ژنتيکي اين سازمان با مطالعه و باززايي چندين گونه در معرض خطر انقراض گياهي انجام شده است، گفت: باززايي گونه‌هاي در معرض خطر انقراض سوسن چلچراغ، زوفايي، پونه بينالودي و اسپندي با موفقيت انجام شده است.

 

Check Also

محیط‌زیست عامل وحدت و همگرایی در کشور است

رئیس سامان حفاظت محیط‌زیست گفت: پروژۀ تکثیر در اسارت یوز آسیایی نشان داد چطور مسالۀ …