مجموعه حاج حسین آقا ملک، بوی بهشت می‌دهداستاد «محمود فرشچیان» در بازدید از کتابخانه و موزه ملی ملک:


مجموعه حاج حسین آقا ملک، بوی بهشت می‌دهد

موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه متعلق به آستان قدس رضوی، در نخستین روزهای پاییزی ۱۳۹۲ خورشیدی، میزبان هنرمند برجسته استاد «محمود فرشچیان» مینیاتوریست برجسته و خالق اثر عصر عاشورا بود. فرشچیان در بازدید از موقوفه ملک، دلبستگی حاج حسین آقا ملک به هنر و فرهنگ ایران‌زمین را ستود و برکت و شکوه این موزه و این مجموعه را از الطاف ویژه خداوند و نگاه آسمانی علی‌بن موسی‌الرضا (ع) دانست.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …