اعضای کمیسیون فرهنگی: فعالیت خانه سینما غیر قانونی است


وزیر ارشاد فرهنگ و ارشاد به سوال نمایندگان پاسخ خواهد داد؛

اعضای کمیسیون فرهنگی: فعالیت خانه سینما غیر قانونی است

اگرچه بازگشایی پیش خانه سینما به عنوان اولین تصمیم فرهنگی وزارت ارشاد در کارنامه دولت یازدهم ثبت شد، اما گویا حاشیه ها قصد ندارند خانه سینما را رها کنند. این بار اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس بازگشایی و ادامه فعالیت خانه سینما را غیر قانونی می دانند. آنها به همین بهانه وزیر ارشاد را برای پاسخگویی به سوالاتشان به مجلس فراخوانده اند.

 

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …