اعضای کمیسیون فرهنگی: فعالیت خانه سینما غیر قانونی است


وزیر ارشاد فرهنگ و ارشاد به سوال نمایندگان پاسخ خواهد داد؛

اعضای کمیسیون فرهنگی: فعالیت خانه سینما غیر قانونی است

اگرچه بازگشایی پیش خانه سینما به عنوان اولین تصمیم فرهنگی وزارت ارشاد در کارنامه دولت یازدهم ثبت شد، اما گویا حاشیه ها قصد ندارند خانه سینما را رها کنند. این بار اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس بازگشایی و ادامه فعالیت خانه سینما را غیر قانونی می دانند. آنها به همین بهانه وزیر ارشاد را برای پاسخگویی به سوالاتشان به مجلس فراخوانده اند.

 

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …