شکوه پارسی زینت‌بخش موزه‌های آمریکا + عکس


شکوه پارسی زینت‌بخش موزه‌های آمریکا

تعداد آثار تاریخی ایران در موزه‌های آمریکا کم نیست؛ این موضوع را تقریبا همه می‌دانند، اما کمیت و کفیت آن همواره مورد بحث بوده‌است. از آمار کمی آن اطلاع دقیقی در دست نیست اما کیفیت آثاری که از تاریخ و تمدن ایران در آمریکا نگهداری می‌شوند، زینت بخش موزه‌های این کشور شده‌است.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …