جذب گردشگر مستلزم حفاظت از منابع موجود است


نماینده سازمان ملل در ایران:

جذب گردشگر مستلزم حفاظت از منابع موجود است

نماینده سازمان ملل در ایران با تاکید بر آنکه وقتی گردشگر به ایران می آید می خواهد اطمینان حاصل کند که از آن زیبایی ها می تواند استفاده کند یادآور شد: «بنابراین باید از زیبایی های کشورتان پاسداری کنید. از این رو باید اهمیت ویژه ای برای حفاظت از منابع آبی، منابع زیستی، دامنه ها، جنگل ها و … قائل باشید. در این میان همه ما باید شهروندان مسئولیت پذیر در تمام کره زمین باشیم.»

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …