دستگاه های نظارتی دچار روزمرگی شده اند


عضو کمیسیون عمران با اشاره به حادثه رانندگی در جاده قم – تهران:

دستگاه های نظارتی دچار روزمرگی شده اند

یکی از اعضای کمیسیون عمران با اشاره به جلسات رسیدگی به حادثه رانندگی در جاده قم، با بیان این که برخورد با سازمان ها و افراد خاطی به معنای برخورد با کل نظام نیست، می گوید: دستگاه های نظارتی در رسیدگی به پرونده های حوادث دچار روزمرگی شده اند.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …