دستگاه های نظارتی دچار روزمرگی شده اند


عضو کمیسیون عمران با اشاره به حادثه رانندگی در جاده قم – تهران:

دستگاه های نظارتی دچار روزمرگی شده اند

یکی از اعضای کمیسیون عمران با اشاره به جلسات رسیدگی به حادثه رانندگی در جاده قم، با بیان این که برخورد با سازمان ها و افراد خاطی به معنای برخورد با کل نظام نیست، می گوید: دستگاه های نظارتی در رسیدگی به پرونده های حوادث دچار روزمرگی شده اند.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …