393 مستند در دبیرخانه چهارمین جایزه بزرگ آوینی به ثبت رسید

به گزارش ایرانگرد نیوز، فیلم های حاضر در بخش اصلی و ویژه به صورت مجزا انتخاب و داوری می‌شوند و به زودی کار هیات انتخاب جایزه بزرگ شهید آوینی برای معرفی مستندهای منتخب دو بخش رقابتی فوق آغاز خواهد شد.

 

در بخش اصلی چهارمین دوره جایزه بزرگ شهید آوینی، مستندهای اجتماعی آسیب‌نگارانه، مستندهای اشراقی، مستندهای مقاومت و پایداری، مستندهای سیاسی همسو با تفکر شهید آوینی در قالب مصادیق امروزی و آثار خاص مرتبط با شخصیت شهید آوینی یا مُلهم از آثار مکتوب وی پذیرفته شده و به بخش مسابقه راه خواهند یافت.

 

بخش ویژه این رویداد نیز به فیلم های مستند مرتبط با بیداری اسلامی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا اختصاص یافته است.

 

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی سازمان امور سینمایی کشور چهارمین دوره اهدای جایزه بزرگ شهید آوینی را با رویکرد پاسداشت مقام شامخ سید شهیدان اهل قلم، در روز 12 آبان ماه 1392 در تالار وحدت برگزار خواهد کرد.

 

Check Also

معرفی نقاشان زن نامدار به بهانه روز جهانی طراحی و نقاشی

 ۱۶ می برابر با ۲۶ اردیبهشت ماه، روز جهانی طراحی و نقاشی اعلام شده است. …