نماینده ارومیه : کار اجرایی برای نجات دریاچه ارومیه انجام نشده است


43 روز از تشکیل کار گروه نجات دریاچه ارومیه گذشت؛

نماینده ارومیه : کار اجرایی برای نجات دریاچه ارومیه انجام نشده است

حدود یک ماه و چند روز از تشکیل کارگروه «نجات دریاچه ارومیه» می گذرد. وزیر نیرو و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست نیز برای بررسی دقیق تر وضعیت دریاچه به ارومیه رفتند و تشکیل جلسه دادند. نماینده استان آذربایجان غربی اگرچه به این اقدامات خوش بین است، اما از این که در این مدت زمان هیچ کار اجرایی برای جلوگیری از خشک شدن کامل دریاچه ارومیه صورت نگرفته است، انتقاد می کند.

 

Check Also

کرونا دلفین های صورتی را بازگرداند

کاهش سر و صدا، آرامش آب و بهبود شرایط برای جانوران، ظاهرا باعث شده که …