جاده لوارک در انتظار یک امضاء مانده است


جاده لوارک در انتظار یک امضاء مانده است

لوارک، منطقه گردشگری که گردشگران را با مشکل مواجه کرده اما هنوز وزارت نیرو را راضی به بهسازی نکرده است.در این میان مردم ماندند و کش و قوس مسئولانی که هنوز به تعامل قابل قبولی در این زمینه نرسیدند. معاون اداره راه و شهرسازی استان تهران می‌گوید: «وزارت نیرو به تعهداتش در این زمینه عمل نکرده است.»

 

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …