مصوبه فروش پارک پردیسان لغو شد


معصومه ابتکار در حاشیه جلسه هیئت دولت با اعلام اینکه دولت امروز مصوبه اسفند سال ??در مورد فروش بخشی از پارک پردیسان را لغو کرد، اظهار داشت: این پارک به عنوان یک مکان تفریحی، پژوهشی، تحقیقیاتی برای مردم تهران باقی می‌ماند. امیدوارم مطالعات تحقیقاتی و جامع در مورد این پارک که ??? هکتار است و به مردم تهران تعلق دارد تکمیل شود.

وی با بیان اینکه پارک پردیسان با توجه به جنبه‌های استفاده عمومی و بهره برداری محققین یک اکوپارک محسوب می‌شود،گفت: امیدوارم بتوانیم شرایط خوبی را برای استفاده از این پارک محقق کنیم.
:: دانلود فایل ضمیمه ()Check Also

کرونا دلفین های صورتی را بازگرداند

کاهش سر و صدا، آرامش آب و بهبود شرایط برای جانوران، ظاهرا باعث شده که …