تردید درصحت فهرست ۲۰ گانه پربازدیدترین موزه‌های جهان

ایرانگرد نیوز ـ با توجه به ناکارامدی آمارهای موجود و نبود دسترسی به آمار و ارقام معتبر از موزههای مختلف جهان در کشورهای مختلف ، فهرست جهانی موجود درمعرفی ۲۰  موزه پربازدید کننده جهان ازسوی کارشناسان فاقد اعتبار شناخته شده است.

این فهرست بخشی از گزارش  بلندتر دیگری است که درزمینه سرگرمیها و جاذبههای تفریحی جهان از سوی AECOM براساس آمار و ارقام مربوط به بازدید کنندگان ازاین مراکز،  ارائه شده است. دراین فهرست ۲۰ موزه از پربازدید کنندهترین موزههای جهان شناسایی و معرفی شده است.

“جان رابینت” معاون ارشد و مدیر بخش اقتصادی AECOM میگوید:« این فهرست شامل آمار تمام بازدید کنندگان از موزهها در سراسر امریکا، اروپا و آسیا و اقیانوسیه است و آمار موزههای کانادا و استرالیا نیزدر این گزارش آمده است اما این موزهها در شمار ۲۰ موزه محبوب جهان نبودهاند.»

وی افزود:«ازدیگر سو موزههای افریقا و امریکای مرکزی و جنوبی هم دراین فهرست لحاظ نشدهاند زیرا دستیابی به آمار مربوط به موزهها در این منطقه بسیار دشوار است اما ما احتمالا به مرور زمان موزهها و کشورهای مورد بررسی خود را افزایش خواهیم داد.

موزههای اروپایی تنها ۱۰ موزه از ۲۰ موزه محبوب و پربازدید کننده جهان را تشکیل میدهند و ۵ موزه از این مجمموعه هم تنها در شهر لندن است. ۴ موزه از ۶ موزه امریکا هم در واشنگتن قرار دارند و سه موزه نیز که دراین فهرست لحاظ شده اند همگی بخشی از موزه یا موسسه “اسمیتسونیان” هستند.

در این فهرست ۴ موزه که از منطقه آسیا و اقیانوسیه به عنوان ۲۰ موزه برتر و پربازدید کنندهترین موزه جهان معرفی شده ، همگی در چین هستند.

طبق همین گزارش کشور چین می خواهد ۱۰۰۰ موزه چدید تنها دردهه آینده درکشور بسازد و تعداد بازدید کنندگان ازاین موزه تا سال ۲۰۲۰ به بیش از یک میلیارد نفر می رسد.

طبق این فهرست موزه لوور در پاریس در سال ۲۰۱۲ در فهرست موزه های جهان با جذب ۹٫۵ میلیون بازدید کننده در سال، محبوبترین یا پربازدید کنندهترین موزه جهانی شناخته شد.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …