به دنبال گفته‌های ملکزاده در زمینه واگذاری سازمان میراث فرهنگی به بخش خصوصی خصوصی سازی ناگهانی، ایجاد فساد در سرنوشت میراث فرهنگی است

خصوصی سازی

امر واگذاری امور تصدی گری به بخش خصوصی یا نهادهای مردمی باید بر اساس چارچوب قوانین و مقررات باشد. اگر این اتفاق ظرف مدت کوتاهی بیافتد باعث فساد شده و سرنوشت سازمان میراث را به خطر می اندازد.

اردشیر اروجی، معاون سابق سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی و کارشناس امور گردشگری با بیان این مطلب   می گوید:« اتفاقی که طی برنامه پنج ساله سوم و چهارم در  12 سال انجام نشده، چرا باید اکنون ظرف مدت کوتاهی انجام شود؟  عجله در واگذاری باعث فساد می شود و سرنوشت سه تا حوزه مهم ایران به خطر می‌افتد.»
به گفته او، بار دیگر باید گوشزد کرد که سازمان میراث فرهنگی در سه حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی است. میراث فرهنگی یک امر حاکمیتی است. در حقیقت غیر قابل واگذاری است و باید از طرف حکومت واگذار شود.
او ادامه می دهد اما در بحث گردشگری واگذاری باید به حاکمیتی و تصدی تفکیک می‌شود. آنچه مربوط به امور تصدی گری به بخش خصوصی  است در برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی تعریف مشخصی دارد و نمی تواند به دلخواه شخصی صورت بگیرد.
اروجی می گوید:«در بخش میراث فرهنگی امور حاکمیتی است باید در بخش دولتی باقی بماند. این امور مربوط به قانون  و غیر قابل واگذاری است. امور مرمتی هم در حقیقت باید به روش های امانی انجام شود نه پیمانی. بنابراین صحبتی که رییس کنونی سازمان میراث فرهنگی می کنند غیر قابل قبول نیست و در حوزه های مختلف زیر مجموعه سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی باید به تفکیک مشخص شود.»
اروجی می‌گوید که در مورد صنایع دستی هم ضوابط مشخصی وجود دارد و سپردن آن به بخش خصوصی به صورت ناگهانی امکان پذیر نیست. این اقدام اگر با تصمیمی ناگهانی صورت بگیرد، صدمات جبران ناپذیری به میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران وارد می کند.

Check Also

مدت زمان صدور مجوزها در حوزه گردشگری کاهش می‌یابد

به‌گزارش ایرانگرد نیوز و به‌نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی «در راستای اصلاح …