کمیته تدوین شعار گردشگری ایران بار دیگر تشکیل شد

دانشکده مدیریت علامه طباطبایی از صبح امروز شاهد برگزاری همایش گردشگری و آب است. این همایش که همچنان ادامه دارد از ساعاتی قبل میزبان محمد علی نجفی، رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شد.

بخشی از همایش به جلسه پرسش و پاسخ اختصاص داده شد که در این جلسه بر اهمیت توجه به برند تاکید و خواستار پاسخ نجفی به این مهم شدند. رییس سازمان میراث فرهنگی، بی توجهی به برند از خصلت های ایرانی‌هاست گفت :از اهمیت بالایی برخوردار است از این رو کمیته ای تحت نظر بهشتی تدوین شده است تا شعار گردشگری ایران برندی به این منظور طراحی شود.
او در ادامه بر لزوم اشتغال متخصصان گردشگری در این حوزه تاکید کرد و گفت :هرچند اشغال متخصصان حوزه گردشگری در بخش های گردشکری کم است اما باید به این مهم توجه ویژه داشته باشیم. البته باید بگویم اشتغال در بخش دولتی صفر است اما دو کار باید انجام شود. تا پایه فعالیت های این بخش گشترش یابد.
او افزود: فعالان بخش خصوصی را تشویق می کنیم تا از طریق اجبار یا مشوق هایی که تعریف می کنیم در صد استخدام تحصیلکرده ها و فارغ اتحصیل های گردشگری برآیند، از دیگر سو گسترش صنعت گردشگری ظرفیت را برای جذب نیروی انسانی متخصص بیشتر می کند.
رابطه دانشگاه و دستگاه های اجرای گردشگری تقویت می شود
نجفی در ادامه از دانشگاه به عنوان کانون علم و آموزش و مهمتری از آن کانون آزاد اندیشی نام برد و خاطر نشان کرد: لازمه توسعه درون زا وجود رابطه مستقیم بین مرکزی که تولید علم و آموزش می کند و مرکزی است که مسئول امور اجرایی است. اما در این مورد هر دو بخش دولتی و علمی مقصر هستند. چرا که بخش دولتی نسبت به علم تولید شده در دانشکاه ها احساس بی نیازی می کند و از دیگر سو با بی تفاوتی جامعه دانشگاهی و علمی رو به رو هستیم.
او در ادامه بر لزوم تقویت ارتباط دانشگاه و دستگاه های اجرایی تاکید کرد و گفت از این پس کانون ارتباطی ما با بخش علمی گردشگری دانشگاه علامه طاطبایی خواهد بود.
او در خصوص نبود موافقت با وزارتخانه شدن سازمان میراث گردشگری گفت وزارتخانه شدن سازمان به چند دلیل خلاف توسعه است: اول آنکه گردشگری یک حوزه میان بخشی است، میراث فرهنگی نیز فرا بخشی است تمام این امور جز با در دست داشتن ابزاری خاص که بتواند سیاست های مد نظر را پیش ببرد محقق نمی شود. سازمان با توجه به اینکه یکی از معاونت های ریاست جمهوری  در سطحی بالاتر از وزارتخانه قرار دارد.
رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری افزود: از دیگر سو در طول این سال ها شاهد آن بودیم که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری دستخوش تغییرات مدیریتی و سازمانی بسیاری بوده است از این رو مطرح شدن تبدیل آن به وزراتخانه جز عقب انداختن کارهایی که باید در پیش بگیریم امر دیگه ای را در پیش نخواهد داشت.
به گزارشایرانگرد نیوز در ادامه این مراسم یکی از با تاکید بر آن که ۸۰ تا ۹۰درصد جاذبه های باستانی ایران تخریب شده است توسعه گردشگری ملزم به توجه به جاذبه هاست در حالی که تنها ۱۰ درصد از جاذبه ها باقی مانده اند چگونه می شود از جلب گردشگر صحبت کرد؟
او با تاکید بر آنکه اصول حفاظتی و مرمتی در خصوص میراث تاریخی ما رعایت نمی شود گفت هنگامی که ۳ هزار نفر در نوروز از مسجد شیخ لطف الله بازدید می کنند و رطوبتی که به دلیل دم و بازدم آن ها سبب بروز آسیب به این بنا می شود، چه کسی پاسخگو است.
این استاد دانشگاه رییس سازمان میراث فرهنگی را به توجه بیشتر به آثار تاریخی کشور رهنمون کرد و از او خواست از آنچه باقی مانده است به نحو احسن مراقبت کند.


Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …