كميته سرمايه گذاري در حوزه ميراث فرهنگي تشكيل شود

كميته سرمايه گذاري در حوزه ميراث فرهنگي تشكيل شود

معاون توسعه مديريت سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، خواستار تشكيل كميته سرمايه گذاري در حوزه ميراث فرهنگي،‌ صنايع دستي و گردشگري شد.

سميع الله حسيني مكارم در آيين توديع و معارفه مديران سابق و جديد ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان قم افزود: اين كميته مي تواند بسترهاي توسعه و اقدامات لازم در حوزه هاي مختلف را فراهم كند.

وي افزود: مديريت جديدي كه تصدي كار در ميراث فرهنگي،‌صنايع دستي و گردشگري را با روي كار آمدن دولت تدبير و اميد برعهده گرفته است رويكردهاي متفاوتي را نسبت به مسائل مربوط به ميراث فرهنگي و گردشگري اجرا خواهد كرد.

حسيني مكارم تاكيد كرد: واگذاري تصدي گري ها در اين سه بخش بر اساس موازين قانوني به صورت جدي پيگيري خواهد شد.

وي تصريح كرد: سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري هيچ گاه امور تصدي گري به ويژه در امر گردشگري را دنبال نخواهد كرد و آن را به فعالان عرصه گردشگري واگذار خواهد كرد.

وي در ادامه افزود: گردشگري داراي رويه هاي متداولي است اما مزيت نسبي ايران در گردشگري فرهنگي است كه امروزه با گسترش فناوري جديد مشاهده مواريث ايران در فضاي مجازي امكان پذير است.

حسيني مكارم يادآوري كرد: در سال هاي گذشته در بحث مواريث فرهنگي و گردشگري بازتعريفي انجام نگرفته است از این رو مديريت جديد در صدد انجام بازتعريفي از ميراث فرهنگي،‌ صنايع دستي و گردشگري است.

وي تصريح كرد: توسعه گردشگري موجب افزايش درآمد كشور مي شود و با تقويت اقتصاد كشور مي توان در عرصه هاي بين المللي نقش آفريني كرد.

وي با تاكيد بر اينكه نبايد ميراث فرهنگي را يك موضوع بخشي دانست، گفت: توسعه در اين بخش نيازمند همكاري و تعامل همه دستگاه هاست و بايد به اين موضوع به عنوان يك اصل فرابخشي و فرادستگاهي نگريسته شود.

حسيني مكارم اضافه كرد: با سرمايه گذاري هاي نه چندان كلان در اين بخش مي توان موجب ارزآوري بيشتر، اشتغالزايي و درآمدزايي شد.

حسيني مكارم يادآور شد: شيعيان كشورهاي عراق،‌ حاشيه خليج فارس و غيره سفرهاي بسياري به استان قم دارند كه اين امر موجب هم زيستي بهتر و آشنايي آنها با فرهنگ و ميراث فرهنگي خواهد شد.

وي خاطرنشان كرد:‌ در سال هاي اخير نخبگان و صاحب نظران ارتباط چنداني با ميراث فرهنگي نداشتند كه در نظر داريم از نظرات آنها در عرصه هاي مختلف بهره مند شويم.

وي در ادامه با اشاره به اينكه ميراث فرهنگي هويت فرهنگي كشور محسوب مي شود، افزود: صنايع دستي اگر چه يك صنعت و شغل است اما هويت فرهنگي كشور محسوب مي شود.

در اين آيين عيسي زارعي به عنوان مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان قم معارفه و از حجت الاسلام سيد مهدي حسيني مديركل سابق قدرداني شد.

Check Also

برگزاری رالی تور گردشگری تهران- شمال

کانون جهان‌گردی و اتومبیل‌رانی با همکاری انجمن موتورسواری و اتومبیل‌رانی ورزش کارگری، رالی تور تفریحی، …