تبعیض دولت در دریافت حق دسترسی ریل و جاده‌


رئیس کمیته انرژی اتاق بازرگانی خبر داد:

تبعیض دولت در دریافت حق دسترسی ریل و جاده‌

رئیس کمیته انرژی اتاق بازرگانی با اشاره به مصرف سوخت ۹ برابری جاده در مقایسه با ریل، عدم توجه به ظرفیت‌های حمل و نقل ریلی را از دیدگاه منافع ملی و دریافت حق دسترسی از شبکه ریلی فاجعه‌آمیز برشمرد.

 

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …