تمرکزتبلیغات گردشگری ترکیه بر اروپا


تمرکزتبلیغات گردشگری ترکیه بر اروپا

ترکیه برای بهره‎گیری از فرصت ایجاد شده براثر بحران اقتصادی دراروپا و تمرکز بیشتر بر جذب گردشگران بیشتر از این منطقه خدمات و تبلیغات گردشگری خود را به ۵ زبان گسترش داد.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …