درخواست مصر از بریتانیا برای توقف حراج آثار مصر در لندن


درخواست مصر از بریتانیا برای توقف حراج آثار مصر در لندن

مصر ظرف یک هفته دو بار از مقامات بریتانیا خواست حراج آثار باستانی مصر را درحراجی eBay لندن متوقف کند.

Check Also

برگزاری رالی تور گردشگری تهران- شمال

کانون جهان‌گردی و اتومبیل‌رانی با همکاری انجمن موتورسواری و اتومبیل‌رانی ورزش کارگری، رالی تور تفریحی، …