«چهاردهمین» روز + شنیداری


در پی نگرانی‌ها از کاهش میزان اقامت در مالزی

«چهاردهمین» روز + شنیداری

نگرانی‌ها روی عدد چهارده به شوک بزرگ ختم شد. حالا مدت ویزای ایرانیان از سه ماه به چهارده روز کاهش یافته و همین امر نگرانی‌های بی‌شماری برای ایرانیان مسافر این کشور، به خصوص برای کسانی که فرزندشان در مالزی تحصیل می‌کند به وجود آورده‌است. گزارش شنیداری پیش رو مقایسه‌ای گفتاری میان ساکنان ایرانی مالزی است که از زوایای مختلف، این موضوع را در کشف مقصر اصلی تحلیل می‌کنند.

Check Also

برگزاری رالی تور گردشگری تهران- شمال

کانون جهان‌گردی و اتومبیل‌رانی با همکاری انجمن موتورسواری و اتومبیل‌رانی ورزش کارگری، رالی تور تفریحی، …