شکوفایی صنعت گردشگری در اکو در گرو تعامل‌هاست


رئیس دفتر ریاست جمهوری و اتاق بازرگانی ایران:

شکوفایی صنعت گردشگری در اکو در گرو تعامل‌هاست

رئیس اطاق بازرگانی و رئیس دفتر ریاست جمهوری گفت: برای توسعه گردشگری در سازمان اکو باید تسهیلاتی برای اعضای این سازمان فراهم شود. شکوفایی صنعت گردشگری در اکو، در گرو تعامل‌هاست.

 

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …