معاون میراث‌فرهنگی کشور پیشنهاد داد نامگذاری ۲۴ شهریور به عنوان روز آثار ملی ایران

معاون میراث‌فرهنگی با ارسال نامه‌ای به دبیر شورای فرهنگ عمومی پیشنهاد داد، روز ۲۴ شهریور به نام روز آثار ملی ایران در تقویم رسمی کشور ثبت شود.

محمدحسن طالبیان، معاون میراث‌فرهنگی سازمان، با ارسال نامه‌ای به سیدحسن شاهمرادی، آورده است: در روز ۲۴ شهریور سال ۱۳۱۰ شمسی در اجرای قانون حفظ آثار ملی( مصوب ۱۳۰۹، مجلس شورای ملی) نخستین اثر تاریخی-فرهنگی در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.

طالببیان یادآور شده است: از تاریخ تصویب این قانون تاکنون بالغ بر ۳۱ هزار و ۱۵۰ اثر در فهرست ملی ایران به ثبت رسیده است . فهرست آثار ملی ایران جزء اقدامات پیشرو در منطقه و جهان محسوب می‌شود.

معاون میراث‌فرهنگی در ادامه افزود است: نظر به اهمیت آثار ملی و در راستای حفاظت و معرفی ارزش‌های این آثار، پیشنهاد می‌شود روز ۲۴ شهریور به عنوان روز آثار ملی ایران در تقویم رسمی کشور ثبت شود.

Check Also

بقایای سالم یک خرس عصر یخ در شمال روسیه پیدا شد

محققان می گویند یک شکارچی گوزن شمالی در شمال دور روسیه که بخشی از قطب …