برگزاری نشست تشکل های مردم نهاد میراث فرهنگی استان مرکزی

نشست انجمن های مردم نهاد ۲۵ دی ماه سال جاری با حضورمدیرکل میراث فرهنگی مرکزی، معاون گردشگری و  معاون صنایع دستی استان در اداره کل میراث فرهنگی استان برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی؛دراین نشست ،سید محمدحسینی مدیرکل میراث فرهنگی استان گفت:با توجه به شان استان باید تلاش بیشتری انجام دهیم واین امر همکاری همه جانبه انجمن های تشکل مردم نهاد را می طلبد که البته باحمایت های سازمان این امرمحقق می شود.

وی افزود: این انجمن ها درواقع حامی میراث فرهنگی بوده اند و ما وظیفه داریم ازاین انجمن ها حمایت کنیم .

 حسینی تصریح کرد : ساماندهی امور مربوط به انجمن های  مردم نهاد با همکاری سایر گروه ها و دستگاهها وبرنامه ریزی و نظارت بر نحوه برگزاری دوره های آموزشی، همایش ها و نشست های تخصصی و نمایشگاه های مربوط به دستاوردهای سمن ها با این اداره کل می باشد وما در صورت درخواست NGOهاهر گونه اقدام حمایتی قانونی را بعمل خواهیم آورد.

در این نشست مسئولین انجمن های مردم نهاد هم در خواست های خود را مبنی بر برگزاری سمینارهای تخصصی گردشگری ، برگزاری سفر های ارزان قیمت درون و برون استانی،برگزاری تور گردشگری،برگزاری دوره مقدماتی استان شناسی مطرح کردند ومقرر شد در جلسه بعدی ، مهمترین برنامه NGOها جهت ارائه خدمات بهینه به مسافرین نوروزی ارائه شود.

Check Also

بقایای سالم یک خرس عصر یخ در شمال روسیه پیدا شد

محققان می گویند یک شکارچی گوزن شمالی در شمال دور روسیه که بخشی از قطب …