کارگاه مبانی اسطوره شناسی برگزار شد

پژوهشکده مردم شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ، کارگاه مبانی اسطوره شناسی را امروز یکشنبه برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی وگردشگری در این کارگاه مریم نعمت طاوسی عضو هیات علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری به تدریس مبانی اسطوره شناسی،چگونگی تحلیل اسطوره و معرفی نگاه مکاتب گوناگون اسطوره شناسی جهان ،به موضوع و مفهوم اسطوره پرداخت .او همچنین شرکت کنندگان را با نمونه هایی از تحلیل اسطوره شناختی آشنا کرد .کارگاه اسطوره شناسی بخشی ازهمایش ملی میراث روایی است که در روزهای ۱۷و۱۸اسفند ماه سال جاری توسط پژوهشکده مردم شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی وگردشگری با همکاری معاونت پژوهشی شورای فرهنگ عمومی برگزار خواهد شد.

این کارگاه در تاریخ ۱۶اسفند ماه نیز توسط دکتر مریم نعمت طاووسی همزمان با برپایی همایش برگزار می شود.

Check Also

بقایای سالم یک خرس عصر یخ در شمال روسیه پیدا شد

محققان می گویند یک شکارچی گوزن شمالی در شمال دور روسیه که بخشی از قطب …