نشاط اقوام ایرانی را به پایتخت بیاورید

احمد مسجدجامعی گفت: فرایند و فضایی که نماشگاه بین المللی گردشگری برای گفت و گو و کسب تجربه فراهم می کند خیلی مهم تر از جنبه مقطعی و سطحی آن است.

به گزارش ستاد خبری نمایشگاه بین المللی گردشگری، عضو شورای اسلامی شهر تهران در حاشیه بازدید از هشتمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و با حضور در غرفه استان تهران به برخی از دستاوردهای تهرانگردی هایش اشاره کرد و گفت: تهرانگردی ها بخشی از روایت ایران است به دلیل اینکه تهران روایت ایران است که تاکنون کمتر به آن توجه شده بود.

وی همچنین برگزاری نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران را اقدامی ارزنده دانست و بیان کرد:فکر می کنم تهران یک محل دائمی برای چنین فعالیت هایی می خواهد چراکه همه اقوام ایرانی در تاریخ تهران حضور تاثیرگذاری داشته اند. در قدیمی ترین نقشه های تهران کوچه هایی به نام عربها، فارس ها و ترکمن ها را می بینید و اکنون این بستر تقویت شده است.

مسجدجامعی ادامه داد:فعالیت های نمایشگاهی گردشگری و حضور اقوام مختلف در تهران می تواند ساختار دائمی داشته باشد و این جنب و جوش را در کنار ارائه موسیقی، جشن ها و غذاها در طول سال شاهد باشیم.

او تاکید کرد: لازم است طراوت و نشاط شهرهای مختلف به تهران منتقل شود.

Check Also

بقایای سالم یک خرس عصر یخ در شمال روسیه پیدا شد

محققان می گویند یک شکارچی گوزن شمالی در شمال دور روسیه که بخشی از قطب …