آیین نامه اجرایی دبیرخانه شورای راهبری گردشگری سلامت بررسی شد

آیین نامه اجرایی دبیرخانه شورای راهبری گردشگری سلامت بررسی شد

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از بررسی پیش نویس آیین نامه اجرایی دبیرخانه شورای راهبری گردشگری سلامت با حضور نمایندگان نهادهای متولی خبر داد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مرتضی رحمانی موحد از تشکیل جلسه ای با حضور معاونین وزارت امور خارجه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ریاست  سازمان نظام پزشکی کشور خبر داد که در آن پیش نویس آیین نامه اجرایی دبیرخانه شورای راهبری گردشگری سلامت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه اوایل سال جاری، توافقنامه چهارجانبه میان نهادهای متولی تاثیرگذار در امر توسعه گردشگری سلامت به امضا رسید و براساس آن شورای راهبری گردشگری سلامت تشکیل شد؛ افزود: نظر به وجود پراکندگی در جایگاه تصمیم گیری و اعلام نظر در بحث گردشگری سلامت و همچنین جلوگیری از برخوردهای سلیقه ای نیاز به وجود وحدت رویه و تصمیم گیری مشترک نهادهای اجرایی متولی وجود داشت که با تصویب نهایی آیین نامه اجرایی شورای راهبری گردشگری سلامت ورود به این مبحث با جدیت هر چه تمام پیگیری خواهد شد.

رحمانی موحد درباره وظایف تعریف شده شورای مذکور یادآور شد: ساماندهی فعالیت های گردشگری سلامت، برنامه ریزی برای ایجاد و توسعه زیرساخت های مورد نیاز، تدوین آیین نامه ها و دستور العمل های لازم و ساماندهی کلیه فعالیت های مرتبط ونیز هدایت بخش خصوصی و در نهایت جلوگیری از فعالیت های غیرقانونی بخش اصلی اهداف پیش روی شورای راهبری گردشگری سلامت کشور به شمار می آید.

معاون گردشگری کشور در پایان اظهار کرد: به زودی پس از اخذ نظرات نهایی اعضای شورا، آیین نامه اجرایی دبیرخانه شورای راهبری گردشگری سلامت توسط چهار نهاد متولی نام برده امضا خواهد شد تا در چهارچوب وحدت فرابخشی یکی از مهم ترین نیازهای صنعت گردشگری کشور در سطحی شایسته برآورده گردد.

Check Also

برگزاری رالی تور گردشگری تهران- شمال

کانون جهان‌گردی و اتومبیل‌رانی با همکاری انجمن موتورسواری و اتومبیل‌رانی ورزش کارگری، رالی تور تفریحی، …