امکان احیاء اماکن تاریخی و حمایت از مالکان آن

امکان احیاء اماکن تاریخی و حمایت از مالکان آن

فرایند و راهکارهای طرح حمایت از مالکان اماکن تاریخی از جمله مهمترین قابلیت های اجرای ماده 91 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است.

به گزارش روابط عمومی صندوق احیاء ، در این ماده قانونی به کلیه دستگاه های اجرایی اجازه داده شده که از محل بودجه های پیش بینی شده در قانون مذکور، ساختمان هایی را که با تشخیص سازمان میراث فرهنگی کشور(صندوق احیاء) دارای ارزش فرهنگی و تاریخی هستند، خریداری و با نظارت سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به مرمت، تجهیز و بهره برداری از آنها اقدام کنند.

احسان ایروانی ، مدیرعامل صندوق احیاء ضمن یادآوری این مطلب گفت:با پیگیری های به عمل آمده از طرح حمایت از مالکان اماکن تاریخی و حمایت های لازم از سوی معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی جناب آقای سلطانی فر بناهای تاریخی که دارای ارزش فرهنگی و تاریخی هستند و با کاربری مورد نظر دستگاه خریدار قابل تطبیق هستند و ساختمان های حریم آنها طبق تشخیص سازمان میراث فرهنگی قابلیت بهره برداری مورد نظر را داشته باشند می توانند از مزایای این طرح استفاده کنند.

ایروانی در ادامه افزود: برای تحقق این هدف در این ماده قانونی وزارتخانه های راه و شهرسازی (مسکن و شهرسازی سابق) و جهاد کشاورزی موظف شده اند با تقاضای دستگاه های اجرایی خریدار و موافقت فروشنده نسبت به تأمین زمین جایگزین برای این حکم و تملک املاک و ساختمان های موضوع این طرح با دریافتی های عادلانه اقدام کنند.

وی در ادامه به تمامی مدیران کل میراث فرهنگی و مدیران دستگاه های اجرایی در استان ها پیشنهاد کرد که از این فرصت قانونی که تا کنون به صورت جدی مورد پیگیری قرار نگرفته است حسن استفاده را کرده و گامی مؤثر در ایجاد جریان احیاء اماکن تاریخی در چنین سطحی بر دارند.

صندوق احیاء و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی نیز به عنوان متولی تعیین کاربری و اعطای مجوز بهره برداری آمادگی هرگونه رفع ابهام، تعیین سازوکار و تسهیل این فرایند را خواهد داشت.

ایروانی افزود:لازم به توصیه است این ماده قانونی امکان ایجاد کاربری های محرک توسعه و رونق بافت های تاریخی در شهرها را نیزمی تواند فراهم کنند.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …