از سوی رییس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری؛ آئین نامه تشکیل شورای فنی استانها ابلاغ شد

IMAGE635361966278384935

آئین نامه تشکیل شورای فنی استانها از سوی مسعود سلطانی فر معاون رییس جمهور و رییس سازمان میرا ث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به مدیران کل استانها ابلاغ شد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، این آئین نامه به منظور تحقق بندهای 10 و 11 از ماده(1) قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب اول اردیبهشت سال 1367 در خصوص حفظ و احیاء آثار، بناها و مجموعه‌ها و محوطه های باارزش فرهنگی-تاریخی کشور و نیز بهره مندی از خردجمعی و توان کارشناسی استانها در بررسی و ارزیابی طرح‌ها تهیه و ابلاغ شده است.

بر اساس این گزارش بررسی و اظهار نظر کارشناسی در زمینه پژوهشها، مطالعات و ارزیابی طرح هاو اقدامات با موضوع حفاظت، مرمت، ایجاد و تغییر کاربری، باززنده سازی، ساماندهی، توسعه و عمران و کلیات مداخلات در عرصه و حریم آثار ثبت شده در فهرست میراث ملی ایران، با رعایت ضوابط، دستورالعمل ها و منشورهای ملی و بین المللی خواهد بود.

بر اساس آئین نامه تشکیل شورای فنی استانها،  شورای فنی استان به عنوان زیرمجموعه معاونت میرا ث فرهنگی کشور و شورای فنی سازمان تشکیل خواهد شد.

همچنین بر اساس آئین نامه تشکیل شورای فنی استانها بررسی کلیات فعالیت های اجرایی سالانه حفاظت و احیاء بناها، بافتها و محوطه های تاریخی و برنامه های پیشنهادی سالانه استان برای ارائه به سازمان مرکزی، بررسی شرح خدمات کلیه طرح ها با موضوع مستندنگاری، حفاظت، مرمت، استحکام بخشی، تبدیل و تغییر کاربری و باززنده سازی، تدوین دستورالعمل های پیشنهادی برای حسن انجام وظایف شوراهای استانی و … بخشی از وظایف شورای فنی استانها خواهد بود.

بر اساس این آئین نامه مسئولیت برگزاری شورای فنی با مدیرکل استان و مسئولیت حقوقی انطباق مصوبات با قوانین و دستورالعمل های ابلاغی با مدیرکل و معاون میراث فرهنگی خواهد بود.

در این آئین نامه به مدیران استانها توصیه شده است به منظور حفظ معماری اصیل بومی ایرانی-اسلامی برای اجرای طرح های سایر معاونتها(گردشگری و سرمایه گذاری) که در محدوده آثار تاریخی قرار می گیرند، از شورای فنی استان کسب نظر کنند.

براساس یکی از مفاد این آئین نامه، احکام اعضای شورای فنی پس از معرفی از سوی مدیرکل استان و تائید معاون میراث فرهنگی کشور، صادر می شود.

همچنین هیچ‌کدام از مصوبات نمی‌تواند ناقض یا مغایر با ضورابط حرایم آثار تاریخی، حفظ بافتهای تاریخی یا سایر بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی از سازمان مرکزی باشد.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …