دکتری گردشگری از سال تحصیلی آینده وارد دانشگاه های کشور می شود

بر اساس مجور دفتر شورای برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم؛

دکتری گردشگری از سال تحصیلی آینده وارد دانشگاه های کشور می شود

بر اساس مجور دفتر شورای برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، رشته گردشگری از سال تحصیلی آینده در مقطع دکتری وارد دانشگاه های کشور می شود.

Check Also

حضور کشورهای همسایه در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری …