ایرانگرد نیوز

مدیر پایگاه مجموعه میراث جهانی تخت سلیمان منصوب شد

در حکمی از سوی معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری حسن یوسفی به عنوان مدیر پایگاه مجموعه میراث جهانی تخت سلیمان منصوب شد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری متن حکم انتصاب یوسفی به شرح زیر است:

« مجموعه میراث جهانی تخت سلیمان به عنوان چهارمین اثر ثبت شده در فهرست میراث جهانی ایران، مجموعه منحصر به فردی است که در دوره های تاریخی قبل و بعد از اسلام با پیوند ساخت مایه های کالبدی و عناصر طبیعی شکل گرفته و یکی از محوطه های جذاب تاریخی، فرهنگی و طبیعی می باشد.

از آنجا که مدیریت چنین مجموعه ای، با همه ظرفیت های موجود، نیازمند آگاهی و شناختی مدبرانه و همه جانبه است، با عنایت به سوابق علمی و تجربی جنابعالی، به عنوان «مدیر پایگاه مجموعه میراث جهانی تخت سلیمان» منصوب می شوید.

امید است در پرتو عنایات حق تعالی از تمام توان و تجربه خود در جهت پیشبرد اهداف علمی و فرهنگی سازمان بهره گرفته و ضمن هماهنگی با دفتر امور پایگاه ها و شرح وظایف پیوست در تعامل با حوزه های ستادی و استانی نسبت به انجام امور محوله اقدام نمایید

خروج از نسخه موبایل